måndag 18 november 2013

Karl Barth och Jean Calvin

Karl Barths lilla bok "The Faith of the Church: A Commentary on the Apostles' Creed According to Calvin's Catechism" är riktigt spännande. Karl Barth kommenterar Jean Calvins katekes som utgår från den apostoliska trosbekännelsen. Det är sannerligen en fin beskrivning av kyrkans tro utifrån protestantisk utgångspunkt.

Det är tre saker jag särskilt tänker på:

För det första så är det så tydligt hur bra Calvin är. Känsligt och själavårdande utgår katekesen från den apostoliska trosbekännelsen. Calvin ger en teologi som går rakt in i hjärtat. Under 2014 kommer jag att läsa mer Calvin, det är klart. Under 2013 har jag följt Joel Beekes andaktsbok "365 Days with Calvin: A Unique Collection of 365 Readings from the Writings of John Calvin" och jag kan inte säga annat än att jag också där får mersmak. Det är som om Calvin vägrar vara den stela karikatyr som man så ofta får höra om, istället är det känslig pastor som skiner fram.

För det andra så får man se ett exempel på något av det bästa med Barth, hur han gör teologi i dialog med rösten från den levande kyrkan genom tiderna. I ett samtal med Calvin, och med stor respekt för Calvin, försöker Barth hitta en teologi för sin tid. För mig är det här sättet att arbeta teologiskt väldigt inspirerande. Om vi inte siktar mot framtiden genom att söka våra rötter så löper vi stor risk att hamna väldigt fel. Jean Calvin jobbade med kyrkofäderna när han utvecklade sin teologi, vi bör också ta utgångspunkt hos dem som gått före.

För det tredje så framgår det tydligt på vilka punkter som Karl Barth väljer andra vägar än Jean Calvin. Här är det uppenbart var den klassiska reformerta teologin skiljer från Barth. Visst gör det ont att se hur en del vägval som Barth väljer sedan kom att accepteras av svenska teologiska seminarier för att sedan hamna i våra församlingar. Och, jag är helt övertygad om att en del saker som ser bra ut i teologiska böcker kan visa riktigt dålig frukt när det till slut hamnar i kyrkbänken. Särskilt tänker jag då om Barths nyanserade tendenser till universalism som i kyrkbänken förvandlas till hyper-universalism och dödar viljan att evangelisera och som förvandlar evangelium till något helt annat än reformationens evangelium. När Barths undervisning sipprat in i vissa församlingsmedlemmars medvetande så handlar det om att alla kommer till himlen och att klassiska former av evangelisation är att slå folk i huvudet med Bibeln.

Slutsatsen är att den lilla boken "The Faith of the Church" är lärorik på många sätt. Där kan man bekanta sig med Jean Calvin, där kan man se det bästa av Karl Barths teologiska metod och där kan man tydligt se skillnaden mellan reformationens teologi och Karl Barths tankar. Men, det kanske viktigaste är ändå att man får en tillgänglig inledning till den levande kyrkans tro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar