onsdag 13 november 2013

Redemptio - återlösning eller friköpning?

Försöker hantera en svensk översättning av det latinska ordet redemptio. Följer man svensk teologisk tradition så är återlösning den givna översättningen. Samtidigt så är det återlösning ett ord som inte naturligt förklarar sig självt i modern svenska. Därför försökte jag mig på en enkel definition av återlösning:

Återlösning är en teologisk term som betyder att frigöra genom att betala en lösen. Den lösensumman var Herren Jesus Kristus offerdöd och försonande blod. Kristus löser oss fria från syndens och dödens fångenskap. På så sätt är Jesus Kristus Återlösaren och Frälsaren.

Men, efter att ha talat med en vän som ofta predikar för en samling med många nysvenskar så undrar jag om jag inte är inne på fel väg. Han menar att friköpning är är en bättre översättning av redemptio, därför att det är ett ord som ju förklarar sig självt. Ett annat självförklarande ord som kanske bättre direkt översätter är återköpning. Men, friköpning är ändå mera samtida svenska. Så jag har valt att översätta med friköpning och provar att ge det en definition:

Friköpning betyder att frigöra genom att betala en lösen. Den lösensumman var Herren Jesus Kristus offerdöd och försonande blod. Kristus köper oss fria från syndens och dödens fångenskap. På så sätt är Jesus Kristus Friköparen och Frälsaren. Friköpning är nära släkt med frälsning, men friköpning har en mer specifik betydelse, genom att friköpning förklarar på vilket sätt frälsningen sker, genom att betala en lösensumma. I äldre svensk teologi använder man ofta termen återlösning, som betyder samma sak som friköpning.

Det är mitt försök att hantera redemptio idag. Är det någon som har något förslag till förbättring?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar