torsdag 21 november 2013

Försoning - ett försök till definition

Försoning (eng. reconciliation) innebär en förändring i en relation så att fiendskap ersätts av av fred och god gemenskap. I Bibeln finns flera exempel på försoning mellan människor. En mer specifik betydelse (eng. atonement) är försoning mellan Gud och människan genom Jesu Kristi offerdöd. Genom Kristus försonade Gud den syndfulla och fientliga världen med sig själv genom att att Kristus tog priset för vår fientlighet på sig själv. I den protestantiska teologin beskriver man ofta försoning i juridiska termer, att Jesus tar syndarnas plats och att han på korset bär det rättvisa straff som tillkommer oss på grund av våra överträdelser, ett ställföreträdande strafflidande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar