tisdag 12 november 2013

Digitala böcker (e-böcker)

Jag märker en sakta förändring i mitt liv när det gäller böcker. Sakta ökar andelen digitala böcker som jag äger och läser.

Den engelskspråkiga bokmarknaden tycks ha nått en god mognad när det gäller e-böcker, medan det på det svenska språkområdet fortfarande i mycket är trevande försök, särskilt när det gäller kristen litteratur. En konsekvens av detta är att jag väljer svenska böcker i klassisk pappersform, medan huvuddelen av engelska böcker blir digitala.

Här är hur jag hanterar några kategorier av engelska böcker i olika digitala varianter.

Sådant som gör sig bokhyllan
Få saker slår att sitta i soffan med en kopp te och nyfiket bläddra i ett gott referensverk. Därför vill jag ha ett litet grundbibliotek i papper. Några sådan böcker är "The Zondervan Encyclopedia of the Bible", "Eerdmans Dictionary of the Bible", "Eerdmans Commentary on the Bible" och Karl Barths "Church Dogmatics". Jag har även en uppsättning böcker i reformert dogmatik och en del bibelkommentarer och grekiska och hebreiska lexikon som räknas till den här kategorin.

Böcker som inte är av referenskaraktär
Böcker för vanlig läsning, dvs inte referens, gillar jag att läsa på amazons e-bokläsare Kindle. Lätt att köpa och få hem, och jag kommer åt böckerna på mobil, dator, surfplatta och Kindle. Ett exempel på sådan bok är John MacArthurs nya "Strange Fire: The Danger of Offending the Holy Spirit with Counterfeit Worship", en bok som jag vill ha så fort den kom ut och som jag kanske behöver ha som referens i bokhyllan, behöver jag boken så är den lätta att hitta på Kindle.

Referensböcker
Logos Bible Software är det verktyg jag gillar bäst för referenslitteratur. Sökbarheten och att så mycket är ihoplänkat med varandra gör det här till ett underbart hjälpmedel. Det faktum att Logos också verkligen är cross-platform gör att jag kommer åt min referenslitteratur från mobil, surfplatta, dator och webbläsare. Jag har haft god nytta åt att kunna använda väntan på tåg osv. för att göra efterforskningar för t.ex. en andakt.

Förstärkt studiebibel
Jag gillar studiebiblar, bibeltexten med enkelt material för fördjupning. Min läsbibel är Svensk Studiebibel, men jag gillar att ha lite bredare material och lite olika vinklar i den uppbyggliga läsningen. Jag har märkt att Olive Tree Bible Software fungerar väldigt bra som förstärkt studiebibel. Jag använder den både på mobilen, iPad och dator. Ett enkelt gränssnitt med centrerat runt bibeltexten, men också med "resource guide"som gör det lätt att utforska bibeltexten. För mig är bibelstudiet med Oliver Tree ofta spännande, lekfullt och lärorikt, men kanske inte alltid så djupt.

Slutsats
Jag gillar en kombination av Kindle, Logos och Olive Tree. De har var och en olika styrkor och svagheter, tillsammans utgör de ett mycket gott alternativ till fysiska böcker i papper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar