lördag 23 november 2013

Kyrkan - en definition från baptiströrelsens grundare

Baptiströrelsens grundare, John Smyth (1570 – 1612), definierar kyrkan så här:

"En synlig gemenskap av Heliga är två, tre eller flera Heliga förenade i ett förbund med Gud och dem själva, för att fritt bruka alla Guds heliga ting, enligt ordet, för deras ömsesidiga uppbyggelse och för Guds ära ... denna synliga gemenskap av Heliga är den synliga Kyrkan."

Det bygger uppenbart på Matt 18:20 "Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem".

Miroslav Volf formulerar det i boken "After Our Likeness: The Church as the Image of the Trinity" så här:

"Där två eller tre är samlade i Kristi namn, är inte bara Kristus närvarande bland dem, utan en kristen kyrka är också där."

När John Smyth formulerade det här var det ett radikalt brott mot den gängse teologin och en början på den rörelse av fria församlingar som t.ex. Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan och Pingströrelsen är arvtagare till.

Det blir intressant att se hur vi kommer att förvalta det arvet de kommande åren. Fascinationen inför mer hierarkiska kyrkomodeller har kanske aldrig varit större inom frikyrkorna än just nu. Jag tänker att det i våra dagar kan vara nyttigt att reflektera över den fria församlingens teologi och dess historia. Där finns ett större djup än vad många anar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar