tisdag 26 november 2013

En baptistförsamling föds på 1880-talet

Ett utdrag ur ett protokoll från grundandet av en baptistförsamling på 1880-talet säger en del om hur man tänkte om teologi för den fria församlingen:

"Undertecknande, denna dag gemensamt församlade hafva, sedan vi, efter aflagd bekännelse om vår tro på Kristus, blifvit döpta, enhälligt beslutat sammansluta oss till en församling enligt Guds ord, samt kalla densamma xx baptistförsamling. Och vilja vi såsom enskilda och såsom församling ställa oss Guds ord till efterrättelse och erkänna intet annat såsom rättesnöre för eller myndighet över församlingen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar