söndag 17 november 2013

Att be i tro och förväntan - Jakob 5

Anteckningar till ett försök att blanda personlig vittnesbörd och Barths "Church Dogmatics" i en andakt för ungdom. Jag tycket om när det får vara lite spännande och lekfullt att göra teologi. Även om själva andakten inte var perfekt, så minns jag eftermötet som bra. Och det ska väl sägas, det finns mycket som mer uppbyggligt att läsa än Karl Barth.

Jag hade inte varit kristen så länge. Förundrad och förtjust i livet med Jesus. Bibeln gav svar på så mycket och församlingsgemenskapen gav så mycket glädje.

Men, det gamla livet gjorde sig påmint genom värk i en kroppsdel. Jag hade levt på ett sätt som gav konsekvenser. Saker man väljer att göra i sitt liv kan ge fysiska konsekvenser.

Ofta bläddrade jag nyfiket i Bibeln framför teven på kvällarna. En kväll läste jag i Jakobsbrevet om hur man kan be för kroppslig, själslig och andlig svaghet. Jag kände direkt att det var för mig. Jag talade med två mer vuxna ledare i församlingen som var vana att be och de berättade att de ofta gjorde som i Jakob 5.

Så vi bestämde träff i andaktsrummet en vanlig kväll några dagar senare. Så vi bad tillsammans, jag bad om förlåtelse för saker jag som låg på mitt hjärta och fick känna Guds förlåtelse. De smörjde ett litet kors i pannan med olja och bad över den sjuka kroppsdelen.

Det kändes som en stor lättnad att få be så. Att göra som det står i Bibeln. Att be om förlåtelse och få förlåtelse. Att be om och förvänta helande. Kanske var det viktigaste den kvällen det andliga helandet, att det blev tydligt för mig att en synd var förlåten. Men, jag har heller inte haft ont i kroppsdelen efter det.

Guds kommunikation med oss människor är något verkligt och levande. Vi kan lyssna till Gud, svara Honom och tillbe Honom. Vi får frid och tröst i vår tillbedjan av Gud. Men, vi kan också be Gud specifikt om saker vi behöver. Gud vill verkligen att vi ska vända oss till Honom och be Honom om saker vi behöver så att Han får vara vår Gud och Hjälpare.

Gud lyssnar till bön i tro. Gud inte bara tillåter bön som förväntar svar. Att be i tro och förvänta svar är något Gud verkligen vill att vi ska göra.

I Ordspråksboken kan vi läsa:

Herren är fjärran från de onda,
men han hör den rättfärdiges bön
(Ords 15:29)

Gud lyssnar till bön från dem som vill göra gott, deras böner behagar Honom och gör Honom nöjd.

Gud hör bön. Det har jag fått uppleva många gånger i mitt liv. Vågar du prova?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar