lördag 16 oktober 2010

Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament

Jag fick hem "Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament" i mitten av veckan. Det är ett lexikon som reder ut vanliga grekiska begrepp i Nya Testamentet. Nu är jag inte så bra på tyska som jag vill vara, men de kunskaper jag har räcker för att tränga igenom en artikel om det är något som är riktigt intressant. Så vitt jag kan se med mina begränsade tyska-kunskaper är det en bok jag kan rekommendera.

Mer användbart för mig är den engelska motsvarigheten "New International Dictionary Of New Testament Theology" i fyra band. Jag gillar den skarpt, när man läst igenom en artikel för man känslan av att fått allt viktigt. Ibland använder jag "Little Kittel" som jämförelse för att få en "second opinion".

För det vanliga bibelstudiet när man bara vill ha en snabb förklaring av ett ord i nya eller gamla testamentet så använder jag "Mounce's Complete Expository Dictionary Of Old And New Testament Word". Där ser man snabbt vad det engelska ord man läser i Bibeln har för bakomliggande grekiska eller hebreiska ord. Snabbt och översiktligt. Alla bibelläsare borde ha tillgång till den här boken. Nu vet jag att många använder Vine's och gillar den, och det är väl en äldre motsvarighet som många gillar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar