tisdag 12 oktober 2010

John MacArthur och baptister i öst

Läser om att ryska baptister hade en stor pastorskonferens för någon dag sedan. Björn O. Hansen rapporterar i inlägget "Pastorkonferanse samlet 500 pastorer i Russland".

Kanske intressantaste med konferensen kanske är att det är ytterligare ett exempel på den betydelse John MacArthur har bland baptister i öst. Björn Olav skriver:

"Årets hovedtaler var hentet inn fra USA, pastor Tom Pennington, som er pastor for The Bible Church i Dallas, Texas. Pennington har vært personlig assistent for John MacArthur, og i lederskapet for The Church of the Grace Community i 16 år, hvor MacArthur er hovedpastor. Siden 2003 har Pennington vært pastor for menigheten i Dallas. Det er ikke første gangen Tom Pennington gjester baptistkirken i Samara, det gjorde han også i 2002. John MacArthur er nemlig en forkynner russiske baptistpastorer verdsetter høyt, og Tom Pennington står i samme tradisjon, det vil si at de understreker Bibelens absolutte autoritet i alle spørsmål hva angår liv og lære."

När vi talar om baptister i öst och hur härligt andliga de är, bör vi ibland tänka på att de ofta har en teologi och bibelsyn som ger en starkare grund för andlighet än vad vi ibland har i vår teologi och bibelsyn.

Själv går jag av rent uppbyggliga själ igenom John MacArthurs "Fundamentals of The Faith" och antecknar flitigt i marginalen på Verbums studiebibel (jag älskar breda marginaler). Kanske är det det mest uppbyggliga för anden jag läst på länge. Jag undrar lite hur en svensk version skulle fungera i svenska församlingar, det är inte självklart att det skulle bli bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar