torsdag 14 oktober 2010

Den lokala församlingens frihet

I Dagen kan man läsa att det kommit in många svar på remissen om det nya samfundet med arbetsnamnet GF-kyrkan.

En förhandstitt på de remisser som kommit in visar sig enligt artikeln "500 remissvar är målet för nya kyrkan":

"Exakt vad remissvaren innehåller kan han inte redovisa i dagsläget men generellt reagerar instanserna mot sådant som de inte känner igen och som inte tillhör den egna kyrkotraditionen.

- Det känner vi igen sedan tidigare. Invändningarna handlar till stor del om kyrkosyn, vilken roll sakramenten har och vilken ämbetssyn den nya kyrkan ska ha, sammanfattar Lasse Svensson."

Min tanke att det blir mycket viktigt för det nya samfundet att ge en betydande frihet åt de lokala församlingarna att leva i de särdrag som är viktiga för den egna identiteten, som bäst tjänar det kringliggande samhället och som förverkligar det uppdrag att vinna människor för Jesus på det sätt som församlingen har förutsättningar för. Jag tror inte på enhetslösningar, församlingar består av olika individer och lever i olika samhällen. En mer högkyrklig församling kan passa bäst på en plats, och en mer lågkyrklig i ett annat sammanhang.

Samtidigt tror jag inte på att benhårt hålla fast vid traditioner. Vi måste låta allt vi gör gå igenom Bibelns ljus, och det som bara är övervintrade traditioner bör vi vara försiktiga med att göra något heligare av än vad de egentligen är.

Det kanske främsta skälet för stor frihet för den lokala församlingen är den lokala ekumeniken. Att samfundet finns på ett kontor i Stockholm istället för flera har betydligt mindre betydelse än lokal ekumenik. Det nya samfundet måste lämna den frihet som behövs lokalt samarbete av olika art. För en del missions- och baptistförsamlingar är det inte självklart att det är Svenska Kyrkan som ligger närmast, speciellt när det gäller ungdomsarbete står man ibland närmare pingstförsamlingen. Kanske går man en dag ihop med pingstförsamlingen, då gäller att det finns möjlighet till lokalt anpassade stadgar och en frihet att forma församlingslivet så att det passar även ett sådant samarbete.

Det är många utmaningar vi står inför. Mycket att be för. Kanske kommer en vind av Jesus-centrerad och Bibeltrogen undervisning strömma ut från processen, det är vad jag hoppas.

1 kommentar:

 1. Baptist 1861 har sunda åsikter, tycker jag!

  Med den erfarenhet och kunskap jag idag har anser jag att samfunden helst bör ersättas av lokala församlingar, som söker Guds vilja.

  Tror därför att försöket att föra dessa samfund samman bara kommer att leda till mer problem och tillbakagång. Det beror dels på att förväntningarna hamnar på några i ledningen skall fixa allt. Dels på att man gömmer olika åsikter under gemensamma deklarationer. En dag dyker motsättningarna upp.

  Samarbete är bra, om det sker på rätt grund, samma tro och syn på bibeln. Men det organiserade samarbetet utgör inte den sanna enheten. Dessutom är de små grupperna bästa växtplatsen, inte stora samfund.

  Det är den Helige Ande som för de troende samman genom kärlek till varandra och till Guds ord och Ande, inte gemensamma deklarationer.

  SvaraRadera