tisdag 26 oktober 2010

Att tro på Bibeln men att ha olika tolkningar

Keith Mathison tar upp frågan om tolkningar och Bibelns ofelbarhet i artikeln "We Believe the Bible and You Do Not". Det handlar om när man delar upp i den egna rörelsen som läser Bibeln som den är, och de andra rörelserna som inte ser vad som klart står i Bibeln. Mycket nyttig läsning.

Keith Mathison skriver:

"The fact of the matter is that people who believe equally in the authority and inerrancy of Scripture sometimes disagree in their interpretation of some parts of that Scripture. We know God’s Word is not wrong, but we might be. God is infallible; we are not. We are not free from sin and ignorance yet. We still see through a glass darkly. In hermeneutical and theological disputes, we need to make an exegetical case, and we need to examine the case of those who disagree with us. It proves nothing to make the bare assertion: “We believe the Bible and you don’t.”"

För en tid sedan talade jag med en dam efter ett bibelstudium. För henne var det som om att antingen var Bibeln läst så bokstavligt att man inte behöver tolka, eller så tolkar man och då är alla (och då menade hon verklige alla) tolkningar lika bra.

Jag berättade för henne att jag tror att grunden för vår kristna tro är Bibeln, det Gud berättat för oss, Guds ord. Till hjälp vid läsning och tolkning har vi den helige Andes belysning av Bibelordet och de som gått före. Vi får vara ödmjuka, vi är människor som kan ta fel och tagit fel många gånger. Goda kristna, som tar Bibeln på allvar, har tolkat olika genom historien.

Det finns fortfarande saker att lära, tiden tog inte slut med den Augsburska bekännelsen, Westminsterbekännelsen, 1689 års baptistbekännelse, Svenska Baptister Bekännelse 1861, Scofields Referensbibel eller Remiss för GF-kyrkan. Även om de gamla klassiska bekännelserna ofta är mycket trogna till det Bibeln lär, är de inte skrivna i sten, och vi måste alltid vara beredda att ompröva i Bibelns ljus.

Men, alla tolkningar är inte lika bra. Om vi tror att Bibeln är Guds ord är det också rimligt att tro att det finns bättre och sämre tolkningar av Guds ord till oss. Om Gud har talat till oss, är det inte då viktigt att ta reda på hur vi ska förstå det han sagt. Då är inte allt lika bra, även om det känns rätt eller eller låte trevligt. Vi måste verkligen samlas runt våra Biblar för att göra vårt bästa att förstå vad Gud vill säga oss. Låta tolkning brytas mot tolkning. Närma oss Guds sanning.

1 kommentar:

  1. Hur ska vi samlas kring biblen? Genom att tolka den som du tolkar den?

    Jag förstår faktiskt inte svarat på den viktiga frågan; vad är auktoriteten och giltig skrifttolkning i kristenheten?

    SvaraRadera