lördag 9 oktober 2010

Remissvar på remiss

Nu är vårt svar på remissen på remiss hos församlingsledningen innan församlingsmötet får säga sitt.

Det har varit spännande att jobba med remissvaret och jag hoppas att GF-ledningen lyssnar till våra tankar.

Jag noterar att det är lätta att vara radikal om man inte behöver ta ansvar för vad man ställer till med. Nu när vi församling ger våra förslag till GF-ledningen så är det påtagligt sansade och genomtänkta förslag till förbättringar vi ger. Alla kommer inte att gilla det i församlingen, men jag tror att det är att ta ansvar att svara så.

Vi får se hur om den slutgiltiga skrivelsen om stadgar och trons grunder blir det samlande dokument GF-kyrkan behöver. Jag ber för det. Det är också viktigt att be för att rätt personer kommer i ledningen för GF-kyrkan, det kommer att var avgörande för om det här blir ett lyckat projekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar