fredag 22 oktober 2010

Om Gud 1847

1847 års tyska baptistbekännelse om Gud.

"2 ARTIKELN.
Om Gud.
Vi tror, att blott en levande sannfärdig, och evig Gud är: Fadern, Sonen och den Helige Ande. Till sin natur och sina egenskaper är de fullkomliga, eviga lika och oskiljbara, så att Fadern är sann och evig Gud, Sonen sann, evig Gud och den Helige Ande sann, evig Gud. Vi tror dock icke på tre gudar utan blott på en evig, allsmäktig, allvis, allvetande, allestädes närvarande Gud. Till kunskap om denne Gud kan människan komma allenast genom den Heliga Skrifts och den Helige Andes gudomliga uppenbarelse."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar