fredag 19 februari 2010

J.G. Oncken

J.G. Oncken har haft enorm betydelse för den baptistiska rörelsen i Europa. I Ian Randalss "Communities of Conviction: Baptist Beginnings in Europe" (sid 192) kan man läsa följande:

"In the early part of the twentieth century the vast majority of the Baptist membership of mainland Europe was found on communities established by the network of churches which Oncken and hos colleagues established."

Oncken och hans kompanjoner hade en verkligen stor betydelse för framväxten för en europeisk baptiströrelse.

I Dictionary of European Baptist Life and Thought 2009 kan man läsa om Onckens teologi:

"Devotion to Jesus and a zeal to convert souls clearly demonstrated the influence of the Anglo-Saxon revival on Oncken and on the Baptist churches he established on continental europe".

Oncken hade också en del i baptismen framväxt i Sveriga, jag har tidigare givit några exempel. Det skrivs om F.O. Nilsson att ”Sin viktigaste undervisning i baptismens grundsatser hade F.O. Nilsson fått av pastor J.G. Oncken i Hamburg" samt att F.O. Nilsson menade att ”de svenska baptisterna i tro och lära överensstämmer med de tyska baptisterna.”. I Biografin Anders ”Wibergs Lif och Verksamhet, andra genomsedda och tillökade utgåvan”, kan man läsa att Wiberg redan 1851 på en resa i Hamburg kom i beröring med ”baptistpredikanterna Köbner och Oncken”.

Jag förundras över Oncken och den enorma vilja för evangelisation och mission han hade. Många gånger tänker jag mig att det vore värt att lägga ordentlig tid att för att verkligen tränga in i hans tänkande och den tiden verklighet för att se vad av detta som kan användas för vår tid.

Ibland undrar jag om det vore meningsfullt att översätta 1847 års tyska bekännelse till modern svenska, men jag vet inte riktigt vad vi skulle ha den till. Det skulle bli F.O. Nilssons bekännelse på modernt språk och granskad mot den tyska förlagan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar