onsdag 10 februari 2010

Gemensam framtid

Nu finns en sammanfattning av det arbete som gjorts i de olika grupperna som utrett frågor för den nya kyrkan. Nedan ger jag fyra punkter:

"Vi tror på Gud, uppenbarad i Jesus Kristus, genom den heliga Anden. Vår tro har sin grund i Bibeln och uttrycks i de apostoliska och nicenska trosbekännelserna."

"Bibeln är Guds ord. Var och en som möter Ordet har, att under Andens ledning, tillsammans med andra, tolka och förstå."

"Församlingen är en gemenskap av människor som vill följa Jesus Kristus som sin Herre."

"Församlingen är självständig och samtidigt insatt i ett ömsesidigt beroende med ömsesidig tillsyn."

Med spänning väntar jag på remissen till församlingarna som kommer i maj. Jag hoppas också att arbetsgruppernas rapporter kommer att göras tillgängliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar