fredag 12 februari 2010

Att tjäna de som är lagiska

Lagiska kristna är också kristna i behov av kärlek, undervisning och uppmuntran. Även i våra sammanhang finns det ibland drag av legalism. Det är lätt att ta avstånd och kategoriskt avfärda de som är lagiska, men de är också troende i behov av kärlek och vänskaplig förmaning.

Ett överkänsligt samvete är inte något som man nödvändigtvis väljer medvetet, det kan vara något som kommer från de sammanhang man varit med i och de erfarenheter som man gjort genom åren.

Andy Naselli tar upp detta i blogginlägget "John MacArthur on How to Serve Christians Who Are Needlessly Restrictive". Tre råd han ger är:

1. Älska dem genom att inte stöta dem i onödan

2. Förstå att övertygelser - både rätta och felaktiga - präglar samvetet

3. Långsamt omskola deras samveten genom att upphöja Jesus.

Det här är viktiga råd till mig som gillar rap-musik och ibland undrar varför vi inte kan ha det i gudstjänsten (i och för sig vet jag inte om det finns någon av Shai Linnes kaliber i Sverige). Det är också goda råd till den som gärna vill ha dansuppträdande i gudstjänsten, hos många äldre finns fortfarande minnet av dansbaneeländet och dans som synd. Att vara varsamma och inte provocera i onödan. Att förstå att en del äldres samveten är kalibrerade på ett visst sätt genom undervisning och erfarenhet. Att göra vårt i att kalibrera om samveten genom att berätta om Jesus och evangelium. Eller som John MacArthur formulerar det:

I would suggest that the first way to do that is to move people off the rules they live by on to the person of Jesus Christ, and just preach the glories of Christ. Get in a Gospel and stay there until those people have been liberated from rules to love for Christ, until they have been literally swept away in awe and wonder over their affections for Jesus Christ. Rather than try to instruct them on the biblical disciplines, which again is just another set of rules, let them be lost in wonder, love, and praise over the person of Christ, and you watch those things begin to disappear.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar