tisdag 23 februari 2010

Kyrkomötena och baptisterna

In Nordisk Familjebok 1876 kan man läsa följande om baptisterna:

"Hvad troslärorna vidkommer, öfverensstämma baptisterna i allmänhet med de öfriga evangeliska bekännelserna; men de fasthålla, att bibeln ensam är rättesnöret för lära, lefverne och församlingsskick, hvarför de ej tillerkänna de första kyrkomötena någon myndighet och ej känna sig bundna af ordalagen i symboliska skrifter."

I sammafattningen av den nya rapporten om Gemensam Framtid kan man läsa:

"Vår tro har sin grund i Bibeln och uttrycks i de apostoliska och nicenska trosbekännelserna".

Jag tror det är rimligt att inte "tillerkänna de första kyrkomötena någon myndighet och ej känna sig bundna af ordalagen i symboliska skrifter", men att på samma gång se Nicenska och Apostoliska trosbekännelserna som en bra sammanfattning av Bibeln. I Trons Grund och Innehåll kan man läsa:

"De gammalkyrkliga bekännelserna, Nicenska och Apostoliska trosbekännelserna, är sammanfattningar som vittnar om den kristna tron, sådan den framställs i den heliga Skrift."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar