måndag 8 februari 2010

En anonym blogg

Johan Nilsson frågar i inlägget "http://baptist1861.blogspot.com" om det går att kommentera och vem som skriver bloggen.

Svaret på den första frågan är att det går att kommentera, flera har också gjort det.

Svaret på den andra frågan är att det är en anonym blogg. Orsaken är följande:

Jag är engagerad i en samarbetsförsamling. Vi kommer från många olika bakgrunder och är ibland rätt så olika, även i teologiska frågor. Unga och gamla har växt upp i olika kulturer bara genom att åren gått. Stadsmiljö möter lantlighet. En del har växt upp i pingstförsamlingar, andra har sin bakgrund som baptister, missionsförbundare eller svenskkyrkliga. Flera har en kristen uppväxt och har andra mött Jesus som vuxna. Några var en del av 70-talets karismatiska väckelse, andra tog avstånd. Några känner sig hemma med Frank Mangs, andra gillar Karl Barth. Några älskar en värdig gudstjänst, andra vill att det ska vara fart och fläkt.

Det som bränner i mig sedan en tid är att nå mer kärlek och enhet i församlingen. Inte så att vi ska tycka lika. Men, att vi ska förstå varandra och samlas kring en Gud som är helig. Att vi trots olikheter ska ha ett centrum i Jesus som vi samlas kring i gudsjänst, gemenskap och evangelisation. Som det är nu så finns det så mycket gott, men också så många saker som skiljer oss. Det är ofta saker vi strider om som vi inte skulle behöva strida om.

Jag vill verka för kärlek inom församlingen och enhet kring en Gud som är Helig. Det betyder att jag gärna tonar ner en del av de saker som jag tycker är viktiga. Det ligger starkt för mig att det är rätt i detta nu. Att det är så jag tjänar bäst i den här tiden. Att för en tid lägga all kraft på kärlek mellan församlingsmedlemmar, så vi gemensamt kan göra skillnad i vårt samhälle. Ett pris är att jag ibland får vara tyst i frågor som är viktiga för mig, att jag får välja var jag lägger kraft.

Därför vill jag inte att någon i församlingen ska googla mitt namn och behöva läsa en blogg där jag gör utfall mot apokatastasisläran eller där jag tar tydlig ställning i dopfrågan. Det är ingen hemlighet att jag är evangelikal och att jag har en baptistisk övertygelse. Men, det är inte de frågorna som är primära för mig lokalt som det är nu. Lokalt är det viktigaste att jobba för en kärleksfull gemenskap med Jesus i centrum.

Här på bloggen vill jag vara fri att ägna mig åt teologiska spetsfundigheter. Vara nostalgisk över baptisthistoria. Utforska bloggar som är spännande. Tillåta mig att verkligen leva mig in i J.G. Oncken och hans tid. Nysta i detaljer i en gammal baptistbekännelse från en tid som inte finns längre. Kanske kan det vara en del i att reflektera över baptistisk identitet när vi går in i det nya samfundet. När man går in i något nytt är det nyttigt att se var man varit. Jag tror att jag kan göra det lika bra anonymt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar