tisdag 9 februari 2010

Teologi bland svensktalande baptister 1890

John Alexis Edgren undervisade en tid på Betelseminariet. Sedan verkade han i Amerika och hade en viktig roll i Baptist General Conference.

I Biblisk Troslära från 1890 sammanställer den teologi han undervisat genom åren. I förordet hänvisar han till större verk i systematisk teologi. Det han särskilt förordar är:
Jag tror det här kan ge en liten inblick i den tidens tänkande. Till exempel är det intressant att Edgren rekommenderar en presbyterian som Hodge, varken baptist, lutheran eller methodist. Augustus Hopkins Strong var en i tiden betydande baptistisk teolog. En kort biografi finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar