söndag 14 februari 2010

Vi bekänner Jesus som Guds enda väg till räddning

I 1861 års baptistbekännelse kan man läsa i punkten 4 och 5:

"4. Wi tro, att wår Herre Jesus Christus, som uti sin enda person förenande en sann Gudom med en sann mandom, har genom sin fullkomliga lydnad för Guds lag och sin försoningsdöd öppnat för alla en wäg till återlösning och frälsning ifrån detta förtappade tillstånd; samt att hwar och en, sam af hjertat tror uppå Honom warder delaktig af denna återlösning och frälsning, utan någon egen förtjenst eller wärdighet.

5. Wi tro, att Ewangelium — det är, det glada budskapet om den salighet som genom Christum är förvärfwad, bör predikas för alla kreatur; att hwar och en, som hörer Ewangelium, är pligtig att b ä t t r a sig — det är med en hjertelig sorg inför Gud bekänna samt öfwergifwa sina synder — och på samma gång t r o uppå Christum såsom sin ende och alltillräcklige Frälsare; — samt att hwar och en, som vägrar att göra detta, derigenom ådrager sig en desto swårare fördömelse."

För mig känns det naturligt som kristen att "tro uppå Christum såsom sin ende och alltillräcklige Frälsare". Det är också naturligt att tro och bekänna Jesus som Guds enda väg till räddning. Alla kristna har inte den uppfattningen. Al Mohler återger en undersökning av teologiska uppfattningar inom det amerikanska samfundet The Presbyterian Church (USA), i bloggposten "Vanishing Christianity — A Lesson from the Presbyterians". Det är ett stort samfund med 2,3 millioner medlemmar och man tillhör på samma sätt som Svenska Missionskyrkan Reformerta kyrkornas världsallians.

En av de frågor som tas upp är om Jesus är Guds enda väg till räddning. Nedan är resultatet av undersökningen.

"Majorities of all groups indicated agreement with the statement, "There is life beyond death." But the most significant theological question concerned the exclusivity of the Gospel and the necessity of belief in Jesus Christ for salvation. On that question there was great division, with over a third (36%) of PCUSA church members indicating that they "disagree" or "strongly disagree" with the statement that "only followers of Jesus Christ can be saved."

Among ministers, the division is even more apparent, with 45% of pastors disagreeing with that statement and fully 60% of specialized clergy disagreeing. Roughly 20% of both pastors and specialized clergy reported themselves "neutral or unsure" about the question.

Only 43% of church members disagreed or strongly disagreed with the claim that "all the world's religions are equally good ways of helping a person find ultimate truth.""

I dagens multikulturella samhälle är det provocerande om att tala om att att Jesus är den enda vägen till det eviga livet. Det är naturligtvis frestande att ha en mer öppen syn där man anser att räddning finns även i andra religioner. Vi kan se ovan att betydande delar av PC(USA) har övergett övertygelsen att Jesus är den enda vägen till det eviga livet. Frågan är om der verkligen är en livskraftig biblisk kristendom man återger.

Se även artikeln "Some Presbyterians see salvation by other faiths". Där kan man läsa frågor ställda till Pastor Dirk Ficca, pastor i en församling i Chicago, han berättar att:

"a majority of Presbyterians feel that "the God they know in Jesus" can bring salvation to non-Christians."

"I'm a Christian. And so I can't think about God or about the nature of salvation apart from Jesus of Nazareth," said Ficca, executive director of the Chicago-based Council for a Parliament of the World's Religions. But "that God I know in Jesus, I find at work in people who aren't Christians."

" ... Some other traditions would say, 'No, God is only at work in us,'" said Ficca, who was not a part of the Presbyterian Panel's study. "And that is a big divide in the Christian community."

Jag tror att de här frågorna kommer att bli allt mer påtagliga även i svensk frikyrklighet. Kanske kommer det uppstå en stark skiljelinje över dessa frågor även i Sverige. Jag vet vilken sida av skiljelinjen jag vill vara på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar