tisdag 9 februari 2010

”kyrkoföreståndare”

I Dagen kan man läsa att arbetsgrupperna föreslår att det nya samfundet ska ledas av en ”kyrkoföreståndare”. Jag gillar det. Att tala om "Biskop" är främmande för svensk baptistisk tradition.

Även om jag hellre är med i ett samfund än en kyrka, så kan jag inte se att det skulle skulle vara något direkt obibliskt att tala om kyrka. Jag är gärna med i en kyrka som består av oberoende församlingar i nära samarbete.

"Föreståndare" är i enlighet med svensk frikyrklig tradition att tillämpa grundtextens "episkopos" som "föreståndare". I Folke Bobergs "Vad säger grundtexten" kan man läsa att Episkopos i 1917 års översättning översätts med "föreståndare", "församlingsföreståndare" och "vårdare".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar