tisdag 17 april 2012

Bibelns ofelbarhet

Jag tänker en del på Bibeln ofelbarhet nu. En bok jag läser och en föreläsare jag lyssnat till har fått mig att tänka om ämnet igen. Lite kort tänker jag mig det går att dela upp i tre synsätt:

1. Bibeln är ofelbar.
Här tänker man att Bibeln är ofelbar i allt i originaltexterna. Originaltexter som vi inte har tillgång till. Och vi kan inte förklara allt, ibland kan det se ut som det finns motsättningar. Men, vi har sett att det som sett ut som vara saker i Bibeln som motsagts av vetenskapen senare visat sig vara riktiga och snarast visa på Bibeln ofelbarhet. Därför är övertygelsen om Bibelns ofelbarhet en attityd, en inteckning av att framtida forskning ska lösa problem och en övertygelse om att Bibeln undervisar att den själv är ofelbar. Utan att blunda för svårigheter så ser man man Bibeln som ofelbar. Det är här jag känner mig hemma och här min övertygelse finns. Personligen tänker jag att R.C. Sproul skriver mycket bra om Bibelns ofelbarhet.

2. Bibeln är felbar, men i grunden mycket pålitlig.
Man blundar inte för den samtida bibelkritiken, men när man kommer till att undervisa Bibelns budskap så hamnar bibelkritikens resultat i bakgrunden. Man kan utan att blinka hålla med BWA 2005 och säga att "Vi tillkännager att de gudomligt inspirerade Skrifterna, Gamla och Nya Testamentet, är högsta auktoritet som det nedskrivna Guds Ord och som fullt pålitligt för tro och levnadssätt". Samtidigt så erkänner man en del av bibelkritikens resultat i detaljer och tror att Bibeln i detaljer kan vara felbar. Nog finns det något sympatiskt i det här. Bland den svenska kristenhetens mer evangelikala bibellärare på de teologiska högskolorna är det här nog en rätt så vanlig uppfattning. Man älskar Bibeln och dess budskap, men blundar inte för den samtida bibelkritiken och man vill inte vara den obildade kusinen från landet. För mig är det otvivelaktigt bröder och systrar som gör mycket gott, och jag undrar om det i praktiken är så stor skillnad mot ett generöst antagande om Bibelns ofelbarhet. Samtidigt anar jag att det här kanske lägger en grund som inte håller i längden och att det kanske utan mening öppnar för synsätt 3.

3. Bibeln är felbar och det påverkar Bibelns trovärdighet.
Här använder man problem i Bibeln för att ifrågasätta dess trovärdighet. En sak till exempel är att spela ut evangelierna mot varandra. Frågan är om inte Bart D. Ehrman är en av de intressantaste exemplen på detta. Från Bibelns felbarhet drar man slutsatsen att Bibeln inte är trovärdig. Det finns också en liten mys-version av det här där man visar att Bibeln inte är trovärdig i detaljer, men att de budskap som man själv tycker är viktiga ändå är trovärdiga. Då finns bra möjlighet att göra olika ideologiska tolkningar av olika slag. Och nog har vi sett ett antal ideologiska tolkningar den sista tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar