fredag 6 april 2012

Att blogga som församlingsledare

En vän frågade mig om råd när det gäller att blogga som församlingsledare. Här är några tankar som svar:

1. Säg inte något annat än du i princip kan säga på kyrktorget eller vid kyrkkaffet. Du måste vara hel som person och inte ha en teologi i bloggen och en radikalt annan i kyrkan. Det hindrar inte att man kan lägga en särskild vikt vid vissa frågor på bloggen som man kanske inte tar upp så ofta i kyrkan. Det hindrar heller inte att man kan vara mer tydlig i bloggen än på kyrkkaffet eller när man undervisar.

2. Skriv gärna rätt så rakt ur hjärtat och var inte rädd för att ta ställning. Men, gör samtidigt tydligt att det är dina tankar och lämna alltid öppet för att andra kan tänka annorlunda och ändå vara goda kristna.

3. Respektera din tradition. Du har fått uppdraget att undervisa genom din församling och den tradition du skolats i. Undervisa därför med särskild respekt för den tradition du står i. Som baptist är det till exempel naturligt att låta det lutherska arvet, Anders Wibergs trosbekännelse och budskapet från BWA 2005 vara med i mina tankar. Som medlem i en församling gemensam med missionsförbundet innebär det också att jag är mjukare med kritik av Karl Barths teologi och mer nyanserad gällande barndopet.

4. Ställ dig under ansvar för några kristna ledare du litar på. Be några ledare du litar på läsa bloggen regelbundet och be dem ta upp med dig om det är något du undervisar som inte är bra eller som kan leda fel. Det här är både en trygghet för dig och ett ansvar inför den kristna kyrkan.

Det är vad jag tänker om ämnet idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar