måndag 23 april 2012

Tord Fornberg rekommenderar bibellexikon

Tord Fornberg har skrivit en intressant bok inledning till NT "Det trovärdiga vittnet - En bok om Nya Testamentet". Ännu har jag bara bläddrat i boken, men det ser ut att vara ett gott hantverk utifrån det perspektiv där den har sin grund. Jag hoppas kunna skriva en kort recension av boken till sommaren. Det enda jag kan säga nu är att Andy Nasellis "Introducing the New Testament: A Short Guide to Its History and Message" borde läsas parallellt för att visa att en evangelikal utgångspunkt är nog så hållbar.

Nåväl, ämnet för det här inlägget är de bibellexikon Tord Fornberg rekommenderar. Som vanligt en lista med mina kommentarer:

  • The Anchor Bible Dictionary.  Sex volymer sprängfyllda med den senaste bibelforskningen. Har man råd ska man investera i detta. På  ett sätt är det ett ansvar inför församlingen att ha jämfört det man undervisar mot detta standardverk. Jag har skrivit ett kort inlägg om Anchor Yale Bible Dictionary "En kväll med Anchor Yale Bible Dictionary". Inte ditt första uppslagsverk till Bibeln och inte ditt enda, men ingen samling av referenslitteratur till Bibeln är komplett utan det. Ett bibellexikon i ett band som också har David Noel Freedman som redaktör  är "Eerdmans Dictionary of the Bible"
  •  Gads Bibelleksikon. Jag har tyvärr inte fått tillfälle att se på det här bibellexikonet. Har satt upp det på önskelistan.
  • Svensk Bibliskt Uppslagsverk. Ett svenskt uppslagsverk under redaktion av Anton Fridrichsen och Ivan Engnell utgivet 1962-63. Har använt det en del och märker att det sammanfattar den svenska kritiska forskningen som den låg vid tiden. Vetenskapligt och omfattande. Samtidigt känns det åldrat och är lite tungt att läsa. Det som slår mig är att det ger så lite mat till undervisning, skulle jag undervisa så skulle det bli akademiskt, torrt och på något sätt utan glöd. Ett intressant komplement är Illustrerat Bibellexikon i tre band från 1967 under redaktion av Thoralf Gilbrant, där finns ett underbart underlag för att undervisa Bibel, där finner jag ofta inspiration och användbart material.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar