lördag 21 januari 2012

Baptiströrelsens centrum - från dop till frälsning via församlingen

Som många andra tänkte jag nog att troendedopet var det som var grunden för baptiströrelsen. Och nog är dopet viktigt.

Baptisthistorien fick mig sakta att förstå församlingssynen var grunden för baptister. Att tanken om troendeförsamlingen är det som baptiströrelsen kretsar kring och att dopet på många sätt är en logisk konsekvens av läran av församlingen som bestående endast av troende.

När jag läst mer om baptistpionjärerna så inser jag mer och mer att det drivande för den tidiga svenska baptiströrelsen var individens frälsning. Att man på många sätt var en del av en luthersk folkväckelse där Jesus förvandlade individ efter individ. Den dubbla utgången ansågs självklar i motsats till universalism i olika former. Det personliga avgörandet för Jesus var viktigt.

Så sakta tänker jag mer och mer att rätt lära om dopet inte är det centrala. Och även om jag tror att troendeförsamlingen är det bibliska sättet att leva det kristna livet och det mest naturliga utifrån en läsning av Nya Testamentet, så är det inte det viktigaste av allt. Det viktigaste av allt är att predika de goda nyheterna om frälsning genom Jesus.

Samtidigt så är frälsning och försoning kontroversiella ämnen. Mer och mer känner jag att utan en riktig förståelse av synd och Jesu ställföreträdande offerdöd så blir påfallande mycket i klassisk kristen tro rätt så svårt förstå. Varför måste Jesus dö för våra synder? En viktig komponent för att förstå det är förstå något om Guds helighet och något om synd och syndens roll i världen, i historien och i våra liv.

Är du en god människa? from Josef Löwdin on Vimeo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar