söndag 1 januari 2012

Vad är en reformert baptist?

Vad är en reformert baptist? Reformed Baptist Fellowship förklarar utifrån sitt perspektiv i artikeln "What is a reformed baptist?" En riktigt intressant artikel om en rörelse som jag tror vi kan lära en del av. Tänk om det gick att få artikeln på svenska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar