torsdag 1 april 2010

Belsebub gillar inte studiebiblar

Ibland undrar jag hur svensk kristenhet sett ut om det för hundra år sedan kommit en svensk studiebibel motsvarande Scofields Reference Bible eller Thompsson Chain Reference Bible.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar