tisdag 6 april 2010

Loci Communes, Luther och kanon

Det förundrar mig, att Luther mer eller mindre vill se Melanchtons Loci Communes som en del av kanon, bredvid Paulus brev. I "Om den trälbunda viljan" skriver Luther rakt till Erasmus av Rotterdam:

"Det kan därför tyckas alldeles överflödigt att bemöta dina argument, helst som de ju redan tidigare av mig flerfaldiga gånger blivit vederlagda. Än mer: i sak har de fullständigt söndersmulats genom Filip Melanchtons skrift om de teologiska huvudbegreppen, som man omöjligen kommer förbi och som enligt min mening förtjänar inte bara odödlighet utan även kanoniskt anseende inom kyrkan."

Luther diskuterade också att dra ifrån vissa delar av Nya Testamentet, till exempel var han tveksam till Jakobsbrevet.

Som sagt, tanken att lägga till, att utöka kanon med något samtida, det förundrar mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar