måndag 5 april 2010

Calvin

I helgen har jag läst färdigt Bruce Gordons biografi över John Calvin. Det har varit intressant och lärorikt att följa Kalvin i hans arbete med att sprida evangelium. Hans självmedvetenhet och hans ibland svåra personlighet förenas med stor talang som bibelutläggare och teolog.

Det är också intressant att få en inblick i var de stora diskussionerna fanns och vad det var svårt att komma överens om. Utan tvivel var teologin runt nattvarden en betydligt större delare i bland protestanter än vad vi kan förstå i dag. Om man studerar arbetet med Leuenbergdeklarationen ser man också där att nattvarden varit den stora stridsfrågan mellan reformerta och lutheraner.

Det här är en biografi jag kan rekommendera. En recension av boken skriven av Sean Lucas finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar