fredag 2 april 2010

Adam som historisk person

Svenska Baptsters bekännelse 1861 punkt 3:

"3. Wi tro, att den första menniskan, Adam, war skapad helig, efter Guds beläte, men föll genom friwillig öfwerträdelse af Guds lag uti ett tillstånd av synd och död; och att i följe deraf alla hans naturliga efterkommande hafwa ärft hans förderf; sakna all wilja att omvända sig till Gud, och förmåga att fullkomligen hålla Hans lag; samt äro derföre skyldiga till Guds wrede och ewigt straff."

Bekännelsen säger inte något direkt om skapelsen, men den tycks ta Adam som den första människan som något naturligt. Darwins "Om arternas uppkomst" kom ut 1859, och bekännelsen var i stort sett skriven 1855, därför är det inte rimligt att anta att man hade teistisk evolution som utgångspunkt.

När jag läser Francis S. Collins "The language of God", får jag många tankar. Det är en brilliant skriven bok och det är tydligt att en engagerad kristen tro går att förena med en tro på evolutionen, Pekker Mellergård ger en positiv recension "Big Bang - väl förenligt med tron på en skapare". Samtidigt så tar Collins så lätt på delar av Bibeln, det är som om viktiga delar bara viftas bort med att de ska förstås poetiskt. Jag kan inte se att Adam och Eva som de första människorna och som historiska personer går att förena med Collins bok.

Jonas Mellin skriver i inlägget "Skapelse och/eller evolution" att han anser att:

"teistisk evolution får problem när det gäller människans skapelse. Bibelns berättelse förutsätter nämligen att Adam och Eva är historiska personer och att hela människosläktet har ett gemensamt ursprung.
"

Jonas Melins artikel är läsvärd. En annan artikel som är värd att läsa är Grace to You Blog med inlägget "The Face of the Battle", där går man igenom den evangelikala diskussionen i Amerika. Bland annat visar man det här klippet med Tremper Longman III:Det är verkligen intressant att läsa Rom 5:12-21 i den kontexten, för mig är det påtagligt att Paulus ser Adam som en historisk person och att det är en historisk person av avgörande betydelse.

Min slutsats är att bekännelsen från 1861 utgår från Adam som historisk person och att detta inte tycks vara förenligt med teistisk evolution, i varje fall inte den form som ges av Biologos foundation.

Biologos skriver på sin blogg att "BioLogos does not take an official position on the historicity of Adam and Eve". Det finns de som tror att en historisk Adam går att förena med teistisk evolution. Jag tror dock inte att det är en stabil och konsekvent hållning att förena evolution och en historisk Adam, men jag kan ha fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar