fredag 30 april 2010

Den smala vägen och medelvägen

Nu på morgonen tar den här videon tag i mig. Jag tar åt mig en hel del. Francis Chan poängterar att handling bör följa av Jesu ord. Just nu undrar jag vad jag kan göra idag, trots en begynnande förkylning.

Det här budskapet lär inte har varit främmande bland baptister 1861. Vi kan läsa är bekännelsens punkt 9:

"Wi tro, att en ordentlig Christi Församling är ett samfund af troende och döpta christna, som hafwa med hwarandra öfwerenskommit att söka hålla allt hwad Han hafwer befallt."

Det står inte att vi ska studera vad Kristus har befallt. Det står inte att vi ska göra lite lagom. Det står att en Kristi Församling består av de som gjort en överenskommelse att följa vad Jesus har befallt. Jag ser inga undantag i texten. Det står heller inget om något lagom. Det står heller inget om att några unga radikala är de enda som ska vara aktiva. Eller att några särskilt övertygade ska göra församlingens verk och andra mer ska vara medelvägens lagom halvstatister. Jag ser heller inte något om att det skulle bara skulle vara anställda som jobbar med diakoni, evangelisation och mission.

Ibland letar vi efter radikalitet i de senaste böckerna, försöker hitta någon som radikalt ifrågasätter gamla doktriner, en ny sorts kristendom. Men, jag tror inte Jesus kallar oss till att vara radikala genom att läsa de senaste inne-teologerna. Jag tror att vi är kallade till att leva i och bidra till att som skapa nya församlingar som "är ett samfund af troende och döpta christna, som hafwa med hwarandra öfwerenskommit att söka hålla allt hwad Han hafwer befallt." Att göra där vi står. Att radikalt följa Jesu undervisning. Att våga ta lärdom från de ställen där tron fungerar och leder till handling, ett exempel är Hindustani Covenant Church i Indien.

Men, jag tror också att vi ska se att Svenska Baptistsamfundet har en historia av radikal lärljungaförsamling, församlingsgrundande, handling och överlåtelse. Jag tror det är nyttigt att lyssna till Shane Claiborne, men, vi bör också lyssna till vår egen historia. Fortfarande finns mycket att lära om radikalitet av J.G. Oncken, Anders Wiberg och andra. "Communities of Conviction: Baptist Beginnings in Europe" av Ian M. Randall är en bra introduktion till baptisternas historia i Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar