onsdag 3 mars 2010

Med rötter i anabaptismen

Några korta skäl för att jag att vi bör studera anabaptism

1. I Europeiska Baptistfederationen firade att baptisterna funnits i 400 år 2009. Det var brittiska separatister på flykt i Amsterdam som skapade den första baptistförsamlingen. Samtidigt så är det uppenbart att man gjorde detta i dialog och kontakt med anabaptistiska mennoniter. Den första baptistförsamlingen uppstod inte är intet, utan det vara i nära kontakt med anabaptister. Sedan tillbaka i på de brittiska öarna fanns förstås en medvetenhet om mennoniterna, och för mig är det rimligt att tro att det fanns någon slags kontakt, eller åtminstone medvetenhet om varandra.

2. När baptismen kom till Sverige var det genom nordamerikansk baptism, luthersk folkväckelse och genom J.G. Oncken. Oncken hade nära kontakter med mennoniterna, så när F.O. Nilsson samtalade och korresponderade med Oncken bör det inte ha varit omöjligt att man tog upp anabaptisterna som en inspirationskälla. För de första svenska baptisterna fanns det naturliga kanaler rakt in till anabaptistiskt tänkande. Det var aldrig längre bort än ett brev till Oncken som kunde svara på frågor. Det är därför inte orimligt att anabaptistiska idéer funnits i den tidiga svenska baptismen.

3. Det faktum att vederdöparna så tydligt fördöms i den Augsburska bekännelsen och att så många blev martyrer är bara det en anledning att studera anabaptisterna. I en tid då vi gärna anpassar oss till världen för att få dess uppskattning är det nyttigt att studera dem som följt sin övertygelse även när det kostar.

4. Anabaptismen har blivit lite av ett populärt tillhåll för de som är trötta på klassisk teologi. Studiet av ämnet behöver människor som vill lära av anabaptisterna utan att släppa den sunda läran. Jag är till exempel övertygad om att doktrinen om treenigheten är djupt förankrad i Bibeln.

Detta är några av orsakerna till åt att jag gläds åt det nya svenska anabaptistiska nätverket. Snart är det en träff för nätverket och Jonas Melin skriver:

"Lördagen den 27 mars är det dags för en ny träff med det anabaptistiska nätverket i Skandinavien. Den här gången träffas vi i Johanneskyrkan i Linköping. Alla intresserade är välkomna för att prata vidare om hur vi kan forma ett nätverk omkring den historiska anabaptismen och dess betydelse för vår tid."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar