måndag 1 mars 2010

Inget nytt under solen

Ibland undrar jag om inte Harry Emerson Fosdick och hans predikan “Shall the Fundamentalists Win?” inte skulle uppfattas som revolutionerande och framåtblickande om den gavs nu. Mer konsekvent och mer tolerant än Brian McLaren. Modigt och med hjärta för de svaga ifrågasätter Fosdick allt det gamla teologiska som vi inte riktigt orkar med, nu är vi fria att följa både vetenskap och Jesus utan en massa bråte.

Det intressanta är att det här gjordes redan 1922. Mer och mer undrar jag om inte "emergent church" mer och mer blir en upprepning av sådan som funnits tidigare. Lite nya formuleringar, men slutsatsen blir nog till slut ungefär den samma.

Förlaget Moody Publishers skriver om en ny bok om Heidelbergkatekesen följande:

"If there is "nothing new under the sun" then perhaps the main task now facing the Western church is not to reinvent or be relevant, but to remember. The truth of the gospel is still contained within vintage faith statements. Within creeds and catechisms we can have our faith strengthened, our knowledge broadened, and our love for Jesus deepened."

Jag tror mer och mer att vårt uppdrag inte är att uppfinna ny teologi. Viljan att relevant är på många sätt bra, men kan ta underliga utryck när det tillämpas. Kanske är det så att det viktigaste uppdrag vi har är att gå tillbaka i historien och minnas det kyrkan lärt genom åren. De goda bekännelserna. Att vår fråga blir hur vi bär vidare det arv som evanglium är in i vår tid.

In i det nya samfundet bör vi gå till Martin Luther, John Wesley, George Spurgeon, J.G. Oncken, George Scott, Anders Wiberg och andra som gått före. Se vad de lärde och hur de tillämpade evangelium i sin tid. Utifrån dessa lärdomar och ett gemensamt studie av Bibeln bör vi kunna hitta ett sätt att vara bibliska, att förvalta det bästa ur våra traditioner och tillämpa detta utifrån våra förhållanden.

Först när vi slutar uppfinna och istället blickar tillbaka till det som varit sunt och bibliskt tror jag att vi hittar nyckeln för att vara relevanta för vår tid. Att återuppfinna någon variant av liberalteologi är inte vägen fram om vi ska nå Sveriga med budskapet om frälsning genom tro på Jesus Kristus.

Nu tror jag inte att vi ska gå tillbaka och strikt tillämpa till exempel 1861 års baptistbekännelse. Men, vi bör studera historien och i samma anda som författarna till de gamla bekännelserna gemensamt studera Bibeln och se hur vi kan skriva ned en sammanfattning av det vi tror Bibeln lär. I det studiet är de gamla bekännelserna nyttiga, de som gått före var också de flitiga i att läsa Bibeln och det bör gå att lära sig mycket av hur de sammanfattade Bibelns undervisning i ett antal punkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar