lördag 13 mars 2010

Att församlas till allmän gudsdyrkan

Svenska Baptisters bekännelse 1861 punkt 10.

"10. Wi tro, att den första dagen i weckan af de apostoliska församlingarna hölls helig såsom Herrans dag, i stället för den Judiska Sabbathen, samt att wi på denna dag isynnerhet böra församlas till allmän gudsdyrkan och öfwa oss i gudaktigheten."

I morgon förmiddag ska jag och vännerna i församlingen träffas för allmän gudsdyrkan och för att öva oss i gudaktigheten. Jag är förväntansfull. Det är underbart att leva på i ett sammanhang där vi kan samlas varje söndag för att tillbe Gud och höra evangelium predikas.

Jag gillar R.C. Sproul och jag gillar gudstjänster. I morgon söndag har jag inga som helst uppgifter i gudstjänsten och har chansen att vara en aktiv deltagare i kyrkbänken. Därför reflekterar jag över R.C. Sprouls tankar om att delta i gudstjänsten som han ger i inlägget "Becoming a Worshiper of God". Om gudstjänsten är tråkig så är det kanske inte i första hand gudstjänsten det är fel på, kanske är det din förväntan och hunger efter Gud som inte är vad den borde. Sproul skriver:

"Is church boring to you? What do you think might be the reason? Spend some time in prayer asking God to show you how to become a true worshiper"

Gud är värd att tillbe. Det är inte tråkigt att tillbe en levande Gud. Hur kan jag förbereda mig redan i kväll och i morgon för att vara redo att tillbe Gud i gudstjänsten? Ikväll så kommer jag att läsa ett kapitel 2 i Sprouls bok "The holiness of God" och reflektera över den undervisning som ges där. På morgonen innan gudstjänsten vill jag ha en lugn stund i bön och förberedelse.

Jag tror att om man kommer till gudstjänsten hungrig för att få andlig mat så kommer man också att få andlig mat. Även om psalmerna inte skulle vara exakt de jag önskar och även om predikanten har en dålig dag, så kommer det att finnas föda. I morgon ska bli en bra dag för att "församlas till allmän gudsdyrkan och öfwa oss i gudaktigheten".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar