måndag 22 mars 2010

Framgång för baptister i Sverige

Sverige har två samfund anslutna till Europeiska Baptistfederationen. Det är Svenska Baptistsamfundet och Evangeliska Frikyrkan. Något som är intressant att den ena rörelsen lägger fokus på ekumenik och gå samman med andra församlingar lokalt och gå samman med andra samfund på riksnivå, medan den andra rörelsen har ett fokus på att nå nya människor och skapa nya församlingar (något orättvist och förenklat).

Den ena rörelsen tycker det här med samfund är så viktigt att man ska skapa en ny kyrka för dem som gillar samfund, den ska heta Samfundskyrkan (ironisk). Den andra rörelsen vill bestå av fria församlingar i ömsesidigt beroende, och vara evangelikal, den kallar sig för därför för Evangeliska Frikyrkan.

Nu älskar jag Svenska Baptistsamfundet och vet att det finns mycket liv där, men jag tror samtidigt att man kan lära sig en del av EFK. Att lära sig av andra medlemmar av Europeiska Baptistfederationen kan väl inte vara helt fel. Stefan Swärd anger i tidningen Dagen, "Uppåt för Evangeliska Frikyrkan", de två främsta anledningar till att EFK växer:

"- För det första har det funnits en öppenhet gentemot experimentlusten. Man har fått prova nya grepp och många församlingar jobbar väldigt offensivt med att nå nya människor.

Det andra är, enligt Stefan Swärd, att man strategiskt satsat på att starta och ta emot nya församlingar i samfundet."

Nu tror jag nog att vi vill vara öppna för experimentlusta och vill jobba intensivt för att nå nya människor. Jag tror nog också att vi vill skapa nya församlingar. Men, ibland är risken att det blir mycket snack om ekumenik, och lite evangeliserande verkstad. Jag får nog ta på mig lite av det här, jag är inte oskyldig.

Jag får rannsaka mig själv, vad kan jag göra den närmaste tiden för att stötta experimentlusta när det gäller att nå nya människor där jag bor. En fråga är också hur jag kan stötta en församlingsplantering. Men, viktigast, hur kan jag berätta om evangelium i mina sammanhang den här veckan. Jag önskar att jag vore lika frimodig som rapparen Shai Linne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar