torsdag 25 mars 2010

Apologia och HCSB

Gör mig i ordning för en helg med frågor om tro och vetenskap i regi av Apologia. För mig är det viktigaste i helgen att träffa människor och diskutera olika frågor. Men, självklart ska det bli spännande att höra John Lennox. Dagen har en artikel om John Lennox idag, ”Vetenskapen är ett redskap som Gud har gett oss”. Det råd som John Lennox ger till unga kristna är:

"- Jag skulle absolut uppmuntra den att utveckla intresset utan att vara rädd för vetenskapen. För den är ett redskap som Gud har gett oss. När Gud skapar universum i 1 Moseboken är det först han själv som ger namn åt olika delar i skapelsen. Men sedan överlåter han plötsligt uppdraget att namnge djuren till människan. Det här ser jag som ett tydligt tecken på att Gud är för vetenskap. Han har skapat en fantastisk värld, och han vill att vi ska undersöka och lära oss förstå den!"

Det ska bli riktigt spännande att höra John Lennox och sedan delta i diskussionen om hans undervisning när vi äter och fika tillsammans. Jag tror inte att kristna behöver gömma sig för vetenskapen, samtidigt ska vi heller inte naivt bara acceptera alla de senaste trenderna i vetenskapen.

Jag undrar vilken Bibel jag ska ta med mig till helgen. Det står mellan en Scofield Study Bible i NASB och Thompson Chain Reference Bible i NIV. Båda är i reseanpassat format och har goda hjälpmedel för studier när man inte har referenslitteratur med sig. Till hösten kanske HSCB Study Bible kan segla upp som en bra Bibel för vissa resor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar