måndag 18 juli 2011

Trosrörelsens förberedande år i Sverige

Läste klart "Memoarer : de första stegen" av Ulf Ekman för någon dag sedan. Intressant att se hur en kanske i huvudsak svenskkyrklig längtan efter mer av Helig Ande lade grunden till trosrörelsen i Sverige. Jag tror nog att en utbredd liberalteologi i en del riktningar i frikyrkan också bidrog till trosrörelsens framgångar på 80-talet. Första delen av memoarerna går fram till grundandet av Livets Ord. På många sätt trevlig sommarläsning om man inte har ett alltför spänt förhållande till trosrörelsen. Ett mer kritiskt perspektiv på den tidiga trosrörelsen kan man få på webbplatsen Bibelfokus.

Nästa biografi blir nog om någon som kanske ligger lite närmare mig i teologi. Jag har hittat en biografi över William Carey på ett antikvariat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar