torsdag 14 juli 2011

Referenslitteratur till Bibeln föreslagen av John MacArthur

John MacArthurs bok "How to study the Bible" gjorde intryck på mig i sin enkla och rättframma attityd. Jag vill dela med mig av den litteratur som MacArthur rekommenderar i den lilla boken. Kanske kan det vara någon till nytta.
  • Som bibelöversättningar använder MacArthur NASB, NKJV och ESV.
Kanske kan det vara värt att läsa artikeln "Tools for Bible Study" i R.C. Sprouls andaktshäfte Table Talk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar