måndag 25 juli 2011

Kan man lita på Gamla Testamentet?

Har den liberala bibelkritiken, med Julius Wellhausen, i spetsen rätt om Gamla Testamentet? Är det så att en tänkande människa inte längre kan ta Gamla Testamentet som Guds sanna och ofelbara ord?

Gleason Archer tar upp dessa frågor i boken "A Survey of Old Testament Introduction". Mödosamt går han i genom grunderna för den högre bibelkritiken och påvisar dess svagheter. Sedan övergår boken i en genom gång av Bibelns böcker där Archer bok för bok visar hur en klassisk syn på årtal, författarskap och tolkning är trovärdig.

Min slutats efter att ha arbetat mig igenom boken är att man inte behöver skämmas intellektuellt för att ha en ganska traditionell syn på författarskap och trovärdighet. Så jag fortsätter att se på Bibeln som Guds ofelbara ord rakt igenom. Det gör också att jag känner mig trygg med Svenska Baptisters bekännelse från 1861 punkt 1:

"1. Wi tro, att både det Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter (de wanligen så kallade Apokryfiska Böckerna ej infattade) äro af Gud ingifna samt utgöra den enda och fullkomliga regeln för wår christliga tro och wandel."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar