söndag 24 juli 2011

Med sorg i hjärtat

Sedan fredags eftermiddag har jag inte gjort mycket annat än att sett på nyheter från händelserna i Norge sittande med Tim Kellers "Varför ska jag tro på Gud?" i soffan. I stort sett har bara sömn och ett besök i kyrkan för att be och tända ljus varit undantagen.

Händelserna har berört mig djupt och det gör ont att det finns så mycket ondska i världen. Nu är det viktigt att be och det är gott att EBF också uppmanar till bön.

För mig blev det också en prövning av om min teologi kan hantera händelser av den här arten. Om det jag tror på tål verklighetens svårhanterliga ondska. Tim Keller skriver i Westminsterbekännelsens tradition och lägger fram klassisk kristen tro på ett mycket sympatiskt sätt. Några av de frågor han tar upp har legat på mitt hjärta det sista dygnet:

- Hur kan en god Gud tillåta lidande?
- Hur kan en kärleksfull Gud döma och fördöma människor?
- Hur kan en viss religion vara "rätt" och alla andra "fel"?
- Varför har så många krig utkämpats i Guds namn?
- Har inte vetenskapen motbevisat Gud?

Speciellt frågan om lidande är relevant för mig just nu. Keller tar upp de här frågorna på ett mjukt och genomtänkt sätt och ger svar som för mig framstår som mycket rimliga.

Idag är inte tiden för att argumentera i teologiska frågor, men jag ville ändå dela med mig av saker som ligger på mitt hjärta. Viktigast för mig idag är att be för de berörda i Norge och även tänka på grunderna i ett demokratiskt öppet samhälle där alla får plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar