söndag 31 juli 2011

Ordningsreglor för Stockholms första baptistförsamling 1856

Jag hoppas kunna återge hela innehållet i ordningsreglor för Stockholms Första Baptistförsamling från 1856 senare. Idag ska jag ge rubrikerna som ger en kort inblick i innehållet:

Art 1 Upptagandet af församlingsmedlemmar

Art 2 Församlingsmedlemmars plikter

Art 3 Församlingens tjenstemän

Art 4 Församlingens sammanträden

Art 5 Sättet för afgörande av församlingens yttre angelägenheter

Art 6 Förfarande med en medlem som oftidligen vandrar

Art 7 Rådplägningsmöten

Art 8 Ombud vid församlingsmöten

Art 9 Bröders avskiljande till Ordets tjänst

Art 10 Christilig wälgörenhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar