torsdag 7 juli 2011

Credo

Jag tror att man kan se den apostoliska trosbekännelsen som en god sammanfattning av den kristna trons grund. Ser man det så kan det kännas rätt även för en baptist.

Nedan mycket vackert sjungen:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar