tisdag 7 september 2010

Scholarly articles from a fundamentalist perspective

Fundamentalism har blivit ett skällsord och ingen vill vara fundamentalist. Ursprunget till benämningen kommer från det tidiga 1900-talet då konservativa kristna vill lägga fokus på de grundläggande läror som ligger till grund för Bibelns lära om frälsning. Orsaken till rörelsens början var den radikala liberalteologi som spreds genom de traditionella samfunden. Man upplevde att nästan allt grundläggande kristet ersattes med humanism och etik. Karl Barth var skolad i denna liberalteologi men kom att lämna den för sin egna mer klassiska teologi där man återigen kunde predika om synd och frälsning. Problem med Karl Barths teologi är värt många separata inlägg.

I U.S.A kom många att samlas ekumeniskt kring trons grunder, trons fundament. Man ville bevara den kristna trons supernaturalistiska element och fokusera på läran om frälsning. En god inblick i tidens rörelse kan man få genom att se på R.A. Torreys "The Fundamentals". Rörelsen finns än idag och lämnar fortfarande god frukt, även om det finns avarter även där. De som menar att Gud andades igen 1611 och inspirerade King James översättning av Bibeln så att den är ofelbar är rätt snett ute tycker jag.

Detroit Baptist Theological Seminary har en tidskrift som är påtagligt intressant, "Detroit Baptist Seminary Journal". Där kan man se hur man skriver god teologi utifrån ett separatistiskt konservativt perspektiv. Efter att ha läst några artiklar där är det svårt att kalla dem för obildade bokstavstroende. Det har måhända inte rätt i allt, men mycket är åtminstone väl försvarbart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar