onsdag 15 september 2010

Den första människan, Adam

I Svenska Baptisters Bekännelse 1861 skriver man i punkten 3:

"3. Wi tro, att den första menniskan, Adam, war skapad helig, efter Guds beläte, men föll genom friwillig öfwerträdelse af Guds lag uti ett tillstånd av synd och död; och att i följe deraf alla hans naturliga efterkommande hafwa ärft hans förderf; sakna all wilja att omvända sig till Gud, och förmåga att fullkomligen hålla Hans lag; samt äro derföre skyldiga till Guds wrede och ewigt straff."

Jag blir bara mer övertygad om den roll som den Adam spelar i kristen tro. Jag är också övertygad om rimligheten i en historisk Adam, den första människan. Nu är det här något som är ifrågasatt i samtiden.

Bloggen Pyromaniacs har en artikel "My last post om Biologos" där Frank Turk konstaterar att Biologos Foundation gått över en viktig gräns när man ifrågasätter den historiska Adam. Frank Turk skriver:

"they reject the historical Adam. After that, it's only a matter of a few faculty meetings before they have called Jesus a manifestation of first century Jewish imagination and a deconstructing of Greek ethos to suit the likes of Philo and Paul.

Don't think so? You didn't think they'd reject Adam as a historical person, either. There's no sense fighting about it when any milestone that can be set up and then passed by these guys is not seen by their advocates as the bridge too far."

Jag tänker ibland att när man väl börjat förneka grundläggande frågor i klassisk kristen tro, då är det lätt att fortsätta av bara farten.

"Evolutionens Gud" av Francis S Collins var en bok jag gillade mycket när jag läste den. Mycket välskriven och Collins berättar också personligt om sin tro. Jag oroades en aning över Collins fria attityd till Bibeln. Mer och mer inser jag att det här kan vara en teologisk ansats som kan sluta riktigt illa. När man börjar frigöra sig från Bibeln kan man hamna var som helst till slut, det finns inget som håller tillbaka annat än viljan att vara politiskt korrekt.

En del saker fungerar bra i den första generationen som har minnen och fostran i det klassiska. Nästa generation tar den nya ansatsen vidare mot dess fulla inneboende konsekvenser.

Idag tror jag att den historiske Adam är en doktrin att vara rädd om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar