lördag 18 september 2010

Att utöfwa christlig församlingstuckt

Församlingstukt har dåligt rykte idag, och det finns goda anledningar till det. Många kärlekslösa handlingar har utförts av svenska frikyrkor och många har blivit skadade.

Samtidigt finns det något bibliskt över en mjuk och kärleksfull omsorg om församlingen som inkluderar att medlemskap i församlingen inte är en rättighet för vem som helst, utan att medlemskap i församlingen bör vara för dem som verkligen är en del av församlingens kropp, lemmar i kroppen.

På 9 Marks kan man idag läsa om en församling som rensat matrikeln och uteslutet 575 medlemmar. Pastor David King motiverar det såhär:

"Well, it's not so much what they did but what they didn't do. The members we removed were no longer actively involved with our church. Half of them had moved away, and the other half still lived in the area but never worshiped with us.

Inactive membership is contrary to what the New Testament teaches about the life of the church, so our action in removing members was motivated fundamentally by a desire to become a more biblically-functioning church."

I 1847 års tyska baptistbekännelse formulerade man sig på det här sättet:

"Kyrkotukt.
Kristi förordning i Matt. 18:e kapitel från vers 15 till 17 skall varje medlem utan undantag strängt följa. Det är varje medlems plikt att ta emot en förmaning i kärlek, utan att låta något det minsta av det komma till den tredjes kunskap. En broder eller syster av medlemmarna bör efter uteslutandet ur församlingen icke behandlas eller betraktas såsom Guds folk (Matt 18:15-17).
Uteslutning.
Församlingen är enligt dess stiftares regel berättigad och förpliktad att genom ordentlig omröstning utesluta sådana medlemmar, vars levnadsätt motsäger deras bekännelse, som överträder något av Guds bud och sig genom de på dem riktade förmaningar inte vill föra sig till hjärtlig, öppen ådagalagd ånger och till föresats av uppriktig bättring och som alltså framhärdar i synden. De bör även berövas medlemmarnas rättigheter (1 Cor 5:1-13 2 Thess 3:6 Tit 3:10,11 1 Tim 1:19,20 1 Tim 6:3-5). Medlemmar, som göra sig skyldiga till svår offentlig åstadkommen förargelse eller förnyade synder, och vars blotta ord icke förtjänar någon tro, blir utan avseende på försäkran om bättring på samma sätt uteslutna (1 Cor 5:1-13 Matt 3:8) .
En uteslutens återupptagande sker, såsom med varje annans upptagande, efter säker prövning och avlagd syndabekännelse inför församlingen, genom omröstning. (2 Cor 2:6-8)."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar