söndag 19 september 2010

GF-kyrkan om Bibeln (Var är levnadssättet?)

1861 skriver man om Bibeln:

"1. Wi tro, att både det Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter (de wanligen så kallade Apokryfiska Böckerna ej infattade) äro af Gud ingifna samt utgöra den enda och fullkomliga regeln för wår christliga tro och wandel."

Jag tror man fångar något där som jag inte hittar i remissen. Att Bibeln är auktoritet för tro och församling, men också för det sätt som vi lever på som individer. Det klassiska ordet vandel är det som saknas, även om man kanske ska tala om levnadssätt idag.

I remissen för GF-Kyrkan kan man läsa om Ordet:

"Bibeln är Guds ord. Var och en som möter Ordet har att, under Andens ledning, tillsammans med andra, tolka och förstå. I Jesus Kristus uppenbaras hela den gudomliga fullheten och därmed möter Guds ord oss tydligast i Jesus Kristus. Ordet är grunden för personlig tro och församlingens gemenskap. Det förkunnas i församlingens gudstjänst och genom dess liv."

Jag tror att man kan tala om Bibelns roll för individens levnadssätt även idag. Nedan är några exempel på någorlunda moderna formuleringar från samfund som vi har relationer till och som liknar vårt.

Man kan jämföra med systersamfundet Evangelical Covenant Church som skriver i sina Affirmations (Brief form):

"We affirm the centrality of the word of God. We believe the Bible is the only perfect rule for faith, doctrine, and conduct. The dynamic, transforming power of the word of God directs the church and the life of each Christian. This reliance on the Bible leads us to affirm both men and women as ordained ministers and at every level of leadership. It is the reason we pursue ethnic diversity in our church and is the inspiration for every act of compassion, mercy, and justice."

Reformerta Världsalliansen där Missionskyrkan är medlem skriver i sina stadgar att man församlingar:

"Which holds the Word of God given in the Scriptures of the Old and New Testaments to be the supreme authority in matters of faith and life"

Baptisternas världsallians och Europeiska Baptistfederationen där Baptistsamfundet är medlem skriver 2005 i Centenuary Message / Statement of Identity:

"4. Declare that the divinely inspired Old and New Testament Scriptures have supreme authority as the written Word of God and are fully trustworthy for faith and conduct;"

"5. Believe the Christian faith is best understood and experienced within the community of God’s people called to be priests to one another, as these Scriptures are read and studied together. We thank God for all those who study God’s word and seek to put its teachings into practice individually and collectively through congregational polity;"

Jag tycker det är rimligt att skriva att Bibeln utgör den enda och fullkomliga regeln för vår kristna tro och levnadssätt. Andra samfund som liknar oss har i modern tid skrivit att Bibeln inte bara är viktigt för tro och församling. De tar också upp vikten av Bibeln som regel för vårt levnadssätt. Varför skulle vi inte kunna göra det i GF-kyrkan?

Är det något jag missat? Är det något jag inte förstår? Är vi i en väldigt speciell situation i Sverige? Finns det något som gör att vi bara ska följa Bibeln i tro och församling, men inte i livet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar