onsdag 9 juni 2010

N.T. Wright - för alla?

I dagarna har Christian Book (CBD) gjort en lång intervju med N.T. Wright, "N.T. Wright and The People of God: An Interview with the Bishop of Durham" del 1 och del 2.

På frågan om vad han vill uppnå med sina bibelkommentarer för lekmän svarar han:

"I would love to think that a new generation who might be scared of getting into Bible reading for themselves would discover that they can do it, that it’s for them, and that they would become biblically literate members of their congregations…I still have two to do, James/Peter/John/Jude, and Revelation! I hope to finish soon."

Marcus förlag har givit ut Markusevangeliet för alla och Lukasevangeliet för alla. Förlaget beskriver kommentarerna på såhär:

""Första gången som någon offentligt ställde sig upp för att berätta om Jesus stod det klart: Detta budskap är ämnat för alla." Så inleds Tom Wrights koncisa och inspirerande för alla-serie, den förmodligen mest ambitiösa kommentarserien för lekmän någonsin. Skriven på ett enkelt men djuplodande sätt, är detta böckerna för oss som vill förstå mer av Nya testamentet, men inte nödvändigtvis har akademisk examen i teologi. Upplägget är lika enkelt som självklart: Först ett kort stycke ur Bibel 2000, sedan en lättfattlig förklaring av textens innebörd - där och då och idag. Detta gör böckerna särskilt lämpliga för enskild daglig läsning, gemensamma bibelstudier, andakt och predikoförberedelse."

För mig står det klart att N.T. Wright är en av de allra intressantaste teologerna som skriver för akademi och lekfolk idag. På något sätt måste man förhålla sig till honom, jag ska nog ägna mig åt någon av hans kommentarer i sommar. Jag tror det kan vara på flera sätt nyttig läsning för församlingen i den situation vi står i.

Samtidigt så tar jag den diskussion som finns på allvar. Det nya perspektivet på Paulus och rättfärdiggörelse är problematiskt. På samma gång som man bör förhålla sig till N.T. Wright bör man också förhålla sig till den kritik han fått. Ligonier med R.C. Sproul i ledningen har gjort mycket intressant material tillgängligt på webben under rubriken "The Doctrine of Justification and the New Perspectives on Paul".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar