torsdag 3 juni 2010

Bloggar till en öde ö

Om jag fick ta med mig tre svenska och tre utländska bloggar till en öde ö, där man inte kan läsa fler bloggar, vilka skulla jag välja då?

Tre svenska bloggar:

1. Stefan Swärd
Branden för evanglium och församlingsplantering mår jag bra av att smittas av. Hans analyser av kristenhet och samhälle känns ofta väldigt frisk ofrikyrkliga.

2. Andreas Möller
Bevakar fortlöpande det samfund och sammanhang som jag är en del av. Ofta utifrån ett perspektiv som skiljer en del från mitt. Nyttig läsning.

3. Jonas Melin
Jag gillar hans fördjupningar i olika teologiska ämnen. Det anabaptistiska perspektivet är synnerligen intressant för svensk kristenhet.

Tre utländska bloggar:

1. Kevin DeYoung
Uppdaterar ofta och kommenterar böcker, händelser och teologiska frågor i den evangelikala och reformerta världen. Jag har hans bok om Heidelberg-katekesen, "The Good News We Almost Forgot: Rediscovering the Gospel in a 16th-Century Catechism ", som ligger och vänter på att bli läst. DeYoung skriver mycket bra.

2. Andy Naselli
För mig är han en förebild genom att han är både konservativt evangelikal och en riktigt skicklig akademiker, när man läser honom är det inga tvivel om att det går ypperligt att kombinera. Läs gärna intervjun med honom om hans doktorsavhandling om Keswick-teologi, "Andy Naselli on Why “Let Go and Let God” Is a Bad Idea".

3. Ligonier Blog (R.C. Sproul)
Någonting med Ligonier gör mitt hjärta varmt. En Gud som är helig och ett evangelium värt att dela med sig. Ibland skiljer det en del mot vad jag känner mig hemma med, men på det stora hela har Ligonier ett sällsamt positivt inflytande på mig.

Det finns många många fler bra bloggar varav jag följer ett gäng, men på en öde ö skulle jag ta med mig de sex oven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar