lördag 29 maj 2010

Deep Church - en tredje väg

Jag beställde boken Deep Church av Jim Becher nu. Belcher vill visa på en tredje väg mellan traditionalism och emergent church. Det är en tredje väg som behåller den gemensamma kristna traditionens lära, men som ser över traditionalismens former och utryck.

Jim Belcher intervjuas av CBD "Discovering the Third Way: An Interview with Deep Church author Jim Belcher". Bland annat säger Belcher att han väntat sig mycket kritik, men att det kanske inte blev på det sätt han väntat sig:

"I also suspected significant pushback from Southern Baptists, but again it did not materialize. The book actually became the basis for conversation within that movement between the older and younger generation. We have also received very encouraging reviews and comments from young Southern Baptist church planters."

Kevin DeYoung recenserar Belchers bok i "Deep Church: A Third Way?" på ett sakligt och ganska positivt sätt. Han föreslår att boken kanske borde hetat "Why I’m Not Emergent, But I Like Many of the Emergent Folks and I Want to Do Church Differently Too". Det han ifrågasätter med boken är framför allt om den tredje vägen är så ny, om det inte i mycket är traditionell teologi i nya former. DeYoung sammanfattar recensionen så här:

"Deep Church confirms again that there are very serious problems with some of the theology coming out of the emerging church. It also confirms again that hide-bound, legalistic, unfriendly, uncaring traditionalism is not the way to go. If you need a refresher on either of these two points, this book will do the trick."

I våra sammanhang är det nog viktigt att göra upp med en del kärlekslös traditionalism. Vi har också en del former som tappet innehållet och blivit formalism. Samtidigt tror jag inte att vi har någon anledning att göra upp med den grundläggande teologi som varit med oss sedan baptistsamfundets bildande. Jag tror att man skulle kunna bygga en riktigt intressant församling på 1861 års baptistbekännelse, men med nya former och ett modernt tilltal.

Jag tror inte Anders Wiberg, som var pennan bakom 1861 års bekännelse, vore rädd för en del nya former, snarast var han väl drivande i en rörelse som gjorde upp med Svenska Kyrkans stela traditionalism och dess ibland trötta legalism.

Nu längtar jag att Belchers bok kommer med posten, jag är mycket förväntansfull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar