lördag 22 maj 2010

Kalvin och den Helige Ande

Svenska Baptisters bekännelse 1861, punkt 2:

2. Wi tro, att det är blott en lefwande och, sann Gud som är en Ande, oändelig i alla fullkomligheter —; som har skapat, uppehåller och regerar all ting —; och som har uppenbarat Sig uti tre jemnlika personer, Fadren, Sonen och den Heliga Anda.


Pentakostal och karismatisk kristendom har inte ensamrätt på Helig Ande. Ibland talas det om döda församlingar, det gör ont i mig, särskilt när kriteriet på levande församlingar tycks vara att teckengåvorna är i sprudlande funktion. Jag är fullt övertygad om att en församling är levande och beroende av Helig Ande utan teckengåvorna.

Den här helgen har jag planerat in en del tid för att lyssna till Joel Beeke. Jag tycker mig se att baptister genom historien haft en närhet till presbyterianerna, och ser inte varför det inte skulle kunna fortsätta vara så. 1689 års baptistbekännelse tog mycket från den presbyterianska westminsterbekännelsen, och visst kan man se ett eko också i 1861 års baptistbekännelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar